Nepodceňujte sílu slova

Píšete texty, které baví a je jim rozumět?

Brožury, katalogy, weby, sociální sítě, reklamní kampaně aj.

Dobré texty by neměly pouze předat informaci, i když to samozřejmě není na škodu, ale opravdu dobře napsané texty musí předávat informace srozumitelnou a zajímavou formou. Jestli se jedná o tiskové zprávy, texty pro nové webové stránky, nové brožury nebo kampaně, v každém případě je pro nás důležité pochopení Vaší práce, správná volba koncepce a hlavně zacílení. 

Proč je dobré Copy nad zlato? Protože...

Dobré copy prodává.

Mluvte jazykem Vašich zákazníků

Česky, anglicky nebo mandarínsky? Ne ne, to jsme nemysleli… Mysleli jsme jazyk, který běžně používají Vaši zákazníci. Zkratky, oborový slang, více či méně spisovný jazyk, každý z těchto dílků skládačky dává dohromady funkční „copy“. 

Struktura, klíčové slova, styl textu

Víte co chcete říct, teď už jen přemýšlíte jak. Ale pro to co chci říct je důležitá i struktura, styl a obsah, protože dobře napsaný text znamená, že víte na co upozornit, jakou formou a proč. 

Pomáhejte čtenáři udržet pozornost

Článek je dlouhý jak týden před výplatou a nikde nic tučného, žádné čísla ani jiné „záchytné body“, to Vás musí opravdu bavit abyste to dočetli až do konce. My Vaše zákazníky takto trápit nebudeme.

Na co se zaměřujeme

Webové stránky

Koncept, struktura, návrh obsahu a následné ucelené copy webu.

Claimy a slogany

Začínáme sérií návrhů, končíme jedinečným claimem.

Katalogy brožury

Od úvodu, přes přidané hodnoty a výhody až po výzvu na konec.

Produktové stránky

Tištěné i webové. Dáme Vám formu, strukturu i samotný obsah.

Cílené kampaně

Emailové kampaně, cílené soutěže a další zapojení zákazníků.

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy, aktuality, sociální sítě nebo PR články? No problem.

Firemní brožura – vytvoření unikátních textů a grafického rozvržení brožury

Produktové listy – vytvoření unikátních textů, grafického rozvržení a vektorových nákresů dispozic

Firemní webové stránky – vytvoření unikátních textů, struktury webových stránek a jejich rozvržení

Děláme copy, které do koše nehodíte.

Není nic jednoduššího, než nám napsat a my Vás o tom přesvědčíme.